Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

december

2018. 12. 10.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 12. 01. (Szombat)
1
2018. 12. 02. (Vasárnap)
2
2018. 12. 03. (Hétfő)
3
2018. 12. 04. (Kedd)
4
2018. 12. 05. (Szerda)
5
2018. 12. 06. (Csütörtök)
6
2018. 12. 07. (Péntek)
7
2018. 12. 08. (Szombat)
8
2018. 12. 09. (Vasárnap)
9
2018. 12. 10. (Hétfő)
10
2018. 12. 11. (Kedd)
11
2018. 12. 12. (Szerda)
12
2018. 12. 13. (Csütörtök)
13
2018. 12. 14. (Péntek)
14
2018. 12. 15. (Szombat)
15
2018. 12. 16. (Vasárnap)
16
2018. 12. 17. (Hétfő)
17
2018. 12. 18. (Kedd)
18
2018. 12. 19. (Szerda)
19
2018. 12. 20. (Csütörtök)
20
2018. 12. 21. (Péntek)
21
2018. 12. 22. (Szombat)
22
2018. 12. 23. (Vasárnap)
23
2018. 12. 24. (Hétfő)
24
2018. 12. 25. (Kedd) Karácsony
25
2018. 12. 26. (Szerda) Karácsony
26
2018. 12. 27. (Csütörtök)
27
2018. 12. 28. (Péntek)
28
2018. 12. 29. (Szombat)
29
2018. 12. 30. (Vasárnap)
30
2018. 12. 31. (Hétfő)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi munkaterve


A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2017. (XI. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 12.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a munkaterv szerkezetileg két részből áll.

Az első rész tartalmazza az ülések és a közmeghallgatás tervezett időpontját, helyét, napirendjét, a napirend előterjesztőjét, előkészítőjét és az előterjesztést előzetesen véleményező bizottság megjelölését.

A második rész az állami ünnepek helyi megemlékezésének, önkormányzati rendezvények, falugyűlések időpontját, helyszínét és a szervezésükkel kapcsolatos egyéb adatokat tartalmazza.

I. rész

A tervezett ülések időpontjai és helye:

Az SZMSZ szerint a Képviselő-testületi ülések általános helyszíne a Hivatal tanácsterme, de Képviselő-testületi ülés ettől eltérő helyen is tartható. /13. § (3)/ A rendes ülések időpontja minden hónap második csütörtöki napja, kezdési időpontja 13 óra. /13. § (4)/. Rendes ülés tartására július és augusztus hónapban nem kerül sor. /13. § (5)/

A tervezett ülések, közmeghallgatások konkrét időpontja, napirendi pontjai, a napirend előterjesztője, előkészítője, illetve véleményezője:

2018. január 18. (a kialakult gyakorlat szerint a januári ülés a 3. heti csütörtök)

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     Előkészítő: Virág Pálné

2.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (átvezetések)

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     Előkészítő: Virág Pálné

3.) Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról,

    működési szabályzat módosítása

     Előterjesztő: Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

     Előkészítő: Krupánszki Emilné ügyintéző

5.) Szlovák Nemzetiség Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

     Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

6.) A 2014-2019. önkormányzati ciklus 2018-2019. időszakára vonatkozó koncepció

     Előterjesztők: képviselők

7.) Egyebek

       7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       7.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

2018. február 8.

Napirend:

1.)Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartása

    Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

    Előkészítő: Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     Előkészítő: Virág Pálné

     Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

3.) Közterület-használati rendelet/növények ültetési távolságáról szóló önkormányzati

     rendelet felülvizsgálata

      Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

      Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző, dr. Szalai Renáta ügyintéző, Pénzügyi és

      Településfejlesztési Bizottság

4.) Településképi önkormányzati rendelet (reklámbáblák szabályaival) tervezetének megvitatása

      Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

      Előkészítő: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, jegyző, polgármester, főépítész

5.) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

6.) Egyebek

     6.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     6.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

Zárt ülés keretében:

7.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

      Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

      Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

2018. március 8.

Napirend:

1.) Samufalvi Óvoda és Bölcsődét érintő döntések

      1.1. Intézményvezetői pályázat kiírása

    1.2. Óvodai beiratkozással, óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos hirdetmény elfogadása

     1.3. Bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítása

    Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

    Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző, Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

2.) Beszámoló az adóhatóság 2017. évi tevékenységéről, a 2017. évi adóbevételek   teljesüléséről

    Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

    Előkészítő: Pankotai Dóra adóügyi előadó

    Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

3.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

4.)„Tiszta udvar, virágos ház”, valamint a „Virágos Utca” pályázat meghirdetése

   Előterjesztő: dr. Bogár István, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

    Előkészítő: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

5.)Jelentés az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról

   Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

   Előkészítő: Nagy Csaba polgármester, intézményvezető

6.) Egyebek

       6.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       6.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

Az ülés után közmeghallgatás a Közösségi Házban!

Közmeghallgatás, 2018. március 8., 17,00 óra, Közösségi Ház (Templom u. 75.)

Napirend:

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, tervezett feladatairól

2.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések

A közmeghallgatás egyben lakossági fórum a településképi ÖR-rel kapcsolatban!

2018. április 12.

Napirend:

1.) Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Németh Ferenc kulturális munkatárs

2.) Beszámoló a civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az együttműködések eredményéről

     Előterjesztő: dr. Bogár István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

     Előkészítő: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

3.) Döntés a civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelméről

       Előterjesztő: dr. Bogár István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Előkészítő: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

4.) Az önkormányzat bizottságainak beszámolója a 2017. éves tevékenységükről

      Előterjesztő: Bizottságok elnökei

5.) Döntés kegyeleti közszolgáltatási szerződésről, önkormányzati rendelet felülvizsgálata

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

6.) Településképi rendelet elfogadása

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     Előkészítő: főépítész, polgármester, jegyző, Pénzügyi és Településfejlesztési

     Bizottság

7.) Külterületi utak elnevezése

      Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

      Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

8.) Egyebek

       8.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       8.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

Az ülés után rész-falugyűlés a Baromállási dűlőben!

Rész-falugyűlés – Baromállási dűlő, 2018. április 12., 17,00 óra, (Kölcsey Általános Iskola)

Napirend:

1.) Tájékoztatás külterületi utak elnevezéséről, épületek házszámozásáról

2.) Baromállás-dűlőt érintő üzemeltetési kérdések

3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések

2018. május 10.

Napirend:

1.) dr. Kaizer László háziorvos beszámolója az egészségügyi szolgálat 2017. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: dr. Kaizer László háziorvos

2.) Beszámoló az ESZI 2017. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Mecsei Ilona, ESZI igazgatója

3.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi tevékenységéről

     Előterjesztő:  Jónás Eszter védőnő

4.) Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

     Előkészítő: Árva Lászlóné ügyintéző

5.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének elfogadása

      Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

      Előkészítő: Virág Pálné

6.) Éves jelentés a 2017. évi belső ellenőrzés eredményéről

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

     Előkészítő: Kutruczné Kovács Györgyi belső ellenőr, dr. Lázár Gabriella jegyző

7.) Egyebek

    7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

    7.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

6.) 2018. június 14.

Napirend:

1.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

      A rendőrkapitányság és a körzeti megbízott tájékoztatója a 2017. évben végzett munkájáról

     Előterjesztő: Dr. Forrai Zsolt kapitányság-vezető, Szaák Tibor körzeti megbízott

2.) A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

     Előterjesztő: Janky Róbert tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

     Előkészítő:  Virág Pálné

4.) Tájékoztató a 2017. évben folytatott közbeszerzési eljárásokról

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

5.) Igazgatási szünet elrendelése

      Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

6.) Egyebek

       6.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       6.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

Zárt ülés keretében:

7.) A Samuvalvi Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

     Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

8.) Döntés a „Vértesszőlős Díszpolgára” címről és „Vértesszőlősért Emlékplakett” adományozásáról

     Előterjesztő: Szabó Mária, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

     Előkészítő: Kulturális és Oktatási Bizottság

2018. augusztus

Napirend:

1.)A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel kapcsolatos döntések

       1.1.) Létszámelemzés (csoportlétszámok, óvodapedagógus létszámok megállapítása)

       1.2.) Az intézmény alapító okiratának módosítása

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       Előkészítő: Törökné Pátrovics Erika intézményvezető, dr. Lázár Gabriella jegyző

2018. szeptember 13.

Napirend:

1.) Beszámoló a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkájáról

     Előterjesztő: Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

2.) Beszámoló a Vértesszőlősi Általános Iskola 2017/2018. tanév munkájáról

      Előterjesztő: Paxy Éva iskola-igazgató

3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

      Előkészítő: Árva Lászlóné ügyintéző

4.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     Előkészítő: Virág Pálné

5.) Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról

      Előterjesztő: Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

6.) Az Önkormányzat ivóvíz- és energia-gazdálkodásának elemzése

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

7.) Egyebek

       7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       7.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

2018. október 11.

Napirend:

1.) Tájékozató a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás és a Duna-Vértes Köze  Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működéséről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

2.) Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

     Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

3.) Egyebek

       3.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       3.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

2018. november 8.

Napirend:

1.) Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

Előkészítő: Kutruczné Kovács Györgyi belső ellenőr

2.) A 2019. évre vonatkozó bérleti díjak, szerződéses jogviszonyok felülvizsgálata

Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

3.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-közszolgáltatás 2019. évi díjának meghatározása

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

4.) Egyebek

       4.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       4.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

2018. december 13.

Napirend:

1.) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megalkotása

Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Előkészítő: dr. Lázár Gabriella jegyző

2.) A köztisztviselők juttatásaira vonatkozó rendelet módosítása

     Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

3.) Samufalvi Óvoda és Bölcsőde decemberi zárva tartása

      Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

      Előkészítő: Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

4.) Egyebek

       4.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

       Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

       4.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: dr. Lázár Gabriella jegyző

II. rész

Állami ünnepek helyi megemlékezésének, önkormányzati rendezvények időpontja, helyszíne és a szervezésükkel kapcsolatos egyéb adatok

1.) Állami ünnepek helyi megemlékezése

1.1.) 2018. március 14. (szerda) 12 óra, iskolai ünnepség, Közösségi Ház

1.2.) 2018. augusztus 20., kenyérszentelés (hétfő), helyszín: Templom

1.3.) 2018. október 19. (péntek) 17 óra, helyszín: 56-os emlékpark

2.) Önkormányzati rendezvények, ünnepségek:

2.1.) 2018. augusztus 25. (szombat) Önkormányzati falunap, Sporttelep

2.2.) Önkormányzati karácsony (korábbi ünnepi testületi ülés), 2018. december 13. (csütörtök), 17 óra, Közösségi Ház

2.2.) Falukarácsony, 2018. december 22. (szombat) Vértesszőlősi Általános Iskola

Vértesszőlős, 2017. december 14.

 

Nagy Csaba

polgármester

 

 

A munkatervet Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2017. (XII.14.) számú határozatával fogadta el.


Munkaterv letöltése >>>

Az oldal tetejére >>>

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 348 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég